Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2020 r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21 10 6 1 1 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26 14 16 1 2 8 67
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21 10 6 1 1 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 26 14 16 1 2 8 67
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 11 6 1 1 1 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 15 18 1 2 9 71
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 11 6 1 2 1 42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 19 17 1 3 9 75
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21 12 6  1  2  1   43
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  21   17 1 3 9  77 
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21  12  6 1  2  1  43 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  21   17   1  3 9 77
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  12  1  1   42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   25  21 16  1 9  75
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  11  6  1  2  1  41
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  19  14  1  3  9  71
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10  6  1   2  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  13  1  3  9  69 
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  10   6   2   1   40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26   18   11 1  2   9   67
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH