Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Kontakt

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Gołdapska 23, 19-400 Olecko

tel. 87 520 34 30, fax 87 520 47 20
centrum@pcpr.olecko.pl

NIP: 8471401139

KOMUNIKAT 

 Szanowni Państwo! 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanejkoronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje o wprowadzeniu od dnia 02.11.2020 r. ograniczenia osobistego załatwiania spraw w urzędzie (do odwołania). 

Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie lub mailowo: 

nr tel.: 87 520 34 30 (sekretariat), Dyrektor: 87 520 34 32, adres e-mail: centrum@pcpr.olecko.pl 

a także za pośrednictwem ePUAP. 

 Pozostałe nr telefonów: 

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie:

Kierownik Działu

 

520 34 43

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnienia

520 34 33

Rodziny zastępcze (świadczenia)

520 34 34

Domy pomocy społecznej

520 34 39

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

520 34 41

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Kierownik Zespołu

 

520 34 40

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 520 34 38

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia:

Kierownik Zespołu 

 

(wsparcie specjalistyczne jest udzielane w formie teleporad/wsparcia – o korzystaniu z niego decyduje osoba potrzebująca i specjalista)

 

 

520 34 35

520 34 37 (całodobowy)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

Kierownik Ośrodka

 

(możliwe całodobowe zakwaterowanie ofiar przemocy
i dzieci, wsparcie specjalistów w formie teleporad)

 

520 34 39

 

520 34 37

(całodobowy)

Księgowość, kadry:

520 34 36

 

1. Korespondencję mogą Państwo przesyłać m.in. za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adres: centrum@pcpr.olecko.pl lub faxu: 87 520 47 20. Można ją także wrzucać do skrzynki na parterze budynku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (więcej informacji na stronie Centrum: www.pcpr.olecko.pl w zakładce: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych). 

3. W sytuacji wymagającej osobistego załatwienia sprawy – kontakt telefoniczny z pracownikiem w celu ewentualnego ustalenia terminu wizyty w jednostce. 

                Dziękujemy za wyrozumiałość i zachowanie środków ostrożności. 

Wiesława Szymczyk,

Dyrektor PCPR w Olecku