Archiwum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Archiwum

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2019r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23 6 8 1 1 39
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 27 10 18  1 2 58
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23  6 8  1  1 39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 27  10  17  1    2  57
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  6  8   1  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  29  10  17  1  1 58
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  6  8  1  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   29  10  20  1  1 61
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   23  6  8  1  1  39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28   10   23  1   1   63
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   22    7   1  1 39
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  27   11  25  1  2  66
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  22  8  8  1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27   12  23 1  2  65
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  7  1  1  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  29  12  23  1  2 67 
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  9  7  1   1 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  13  23  1  1  66
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10   7  1  40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14  23  1  65
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21 10   7 1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14  23  1   1   65
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  10  1  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  14 24    1   2  67

 Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2018r.docx (14,7 KB)

  1. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2017r.docx (14,2KB)
  2. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2016r.docx (14,2KB) 
  3. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2015r.docx (14,4KB) 
  4. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2014r.doc (54.5KB) 
  5. Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec 2013r.doc (53KB)

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Oleckiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.pdf (1,54MB)