Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2018r. : 

 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 1 15
Luty 3  20
Marzec 4   24 
Kwiecień 5  20
Maj 2  24
Czerwiec 7  19
Lipiec 7  8
Sierpień 6  11
Wrzesień 4  12
Październik 3  16
Listopad 5  10
Grudzień