Archiwum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Archiwum

 Liczba osób korzystających z usług SOW wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego :

2017

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 2 15
Luty 2 18
Marzec 8 18
Kwiecień 4 8
Maj 5 11
Czerwiec 7 22
Lipiec 9 13
Sierpień 4 4
Wrzesień 4 7
Październik 3 11
Listopad 1 13
Grudzień 4 19

2016

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 1 20
Luty 3 10
Marzec 1 12
Kwiecień 5 16
Maj 5 12
Czerwiec 5 17
Lipiec 2 9
Sierpień 2 5
Wrzesień 2 16
Październik 2 9
Listopad 4 12
Grudzień 4 11

2015

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 10 15
Luty 1 14
Marzec 4 29
Kwiecień 4 21
Maj 0 17
Czerwiec 1 15
Lipiec 3 15
Sierpień 1 10
Wrzesień 0 18
Październik 0 20
Listopad 0 21
Grudzień 4 23

2014

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 8 17
Luty 9 12
Marzec 15  8
Kwiecień 4  7
Maj 13  9
Czerwiec 8  16
Lipiec 7  11
Sierpień 8   4 
Wrzesień  13  5
Październik  9  8
Listopad  10   6 
Grudzień  10  2

 2013

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 6 21
Luty 7 16
Marzec 0  8
Kwiecień 3  10
Maj  5  15
Czerwiec  17  14
Lipiec  10  7
Sierpień  13  8
Wrzesień  12  7
Październik  7  5
Listopad  9  2
Grudzień  6  5

 

Submenu