Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzina Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2018r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  8  8  1  1  42 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  11  24  1   0  64 
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  9  8  1  1 43 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  13  21  1  0  63
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  8  8  1  1  42 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   28  12  19  1 0 60 
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  8  1  42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   28 12   19  1 0  60
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  8  8   1   1  42
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   28    12   19  1  0  60
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24   8   8   1  1  42
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  13 20  1   2   64 
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   25   7    1    1   42 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   29   11  19    1    3  63
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  26  6  8  1  42 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  30  10 19   1  1 61
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  6 1  1 40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28 10  18   1   1 58 
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  6  8  1  1 40 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28   10  18  1  1 58 
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24    6   8   1    1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  28  10  17  1    2  58 
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH            
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH