Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Kontakt

Dział Pomocy Dziecku I Rodzinie

- Rodziny Zastępcze

- Rodziny Biologiczne


Osoba do kontaktu: Jolanta Anuszkiewicz - pracownik socjaqlny

 Tel: (87) 520 34 34

e-mail: j.anuszkiewicz@pcpr.olecko.pl

 Pokój nr 3