Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

 
 
Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2019 r. :
 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 4 56
Luty 0 49
Marzec 0 34
Kwiecień 0  55 
Maj 0 46
Czerwiec 0 34
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień