Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

 
 
Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2018 r. :
 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 1 52
Luty 1 28
Marzec 0  22 
Kwiecień 3  38 
Maj 5  40 
Czerwiec 4  52 
Lipiec 3 44
Sierpień 2  59 
Wrzesień 4 57
Październik 4 72
Listopad 3  71 
Grudzień