Mieszkanie Chronione Przy PCPR Usamodzielnionym Wychowankom – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Mieszkanie Chronione Przy PCPR Usamodzielnionym Wychowankom

Mieszkanie Chronione Przy PCPR Usamodzielnionym Wychowankom

 Kontakt tel. 87 520 34 33 - 7:30-15:30

Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone za podaniem źródła

Mieszkania chronione funkcjonują całodobowo i przeznaczone są usamodzielnionym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki pochodzącym z terenu powiatu oleckiego oraz zamierzającym osiedlić się na terenie powiatu oleckiego.

Tutejsza jednostka do października 2014 r. dysponowała 10 miejscami dla ww wychowanków, obecnie dysponuje 2 miejscami.

Osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym. W przypadku posiadania dochodu w wysokości powyżej 100% do 200% kryterium wysokość opłaty wynosi 170,00 zł miesięcznie, natomiast w przypadku dochodu   w wysokości powyżej 200% kryterium - 190,00 zł miesięcznie. Jeżeli z osobą uprawnioną do pobytu w mieszkaniu chronionym zamieszkuje osoba niepełnoletnia, wysokość opłaty za jej pobyt ustala się w wysokości 50% opłaty  obowiązującej pełnoletniego mieszkańca.

Statystyka:

Liczba zamieszkujących usamodzielnionych wychowanków-2018r.:

Miesiąc Zamieszkałych Wolnych miejsc
Styczeń 1 1
Luty 1  1 
Marzec 1 1
Kwiecień 1  1 
Maj 1 1
Czerwiec 1 1
Lipiec 1 1
Sierpień  1   1 
Wrzesień 0  2 
Październik    
Listopad    
Grudzień    

Submenu