Dom Pomocy Społecznej "Jaśki" – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi > Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"

Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"

Liczba umieszczonych Mieszkańców w / w Domu na koniec miesiąca 2018r.:

Miesiąc

Ogółem

Osób oczekujących

Styczeń 19  10
Luty 19  8
Marzec 19  6
Kwiecień 19  6
Maj 19  3
Czerwiec 19  3
Lipiec 19  4
Sierpień 19  3
Wrzesień 19  3
Październik 19  
Listopad 19  
Grudzień 19  

Od listopada 2008 r. funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej "Jaśki" dla osób przewlekle psychicznie chorych. Powstanie Domu wynika z potrzeb zapewnienia tego typu usług dla osób przewlekle psychicznie chorych. W związku z tym Zarząd Powiatu w Olecku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem było prowadzenie ww. Domu. W wyniku postępowania konkursowego została zawarta umowa na realizację powyższego zadania ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. W Łukasza Jaśkach, Olecko Kolonia 4 na okres 5 lat. W miesiącu wrześniu 2013 r. Zarząd Powiatu w Olecku w wyniku otwartego konkursu zawarł ponownie umowę na realizację ww. zadania ze Stowarzyszeniem na okres od 01.10.2013r. do 30.09.2018r. Stowarzyszenie posiada zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Jaśki dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc w Domu jest przewidziana dla 19 mieszkańców.

Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Oleckiego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w/w Domu w roku 2018r. wynosi 3.152,00 zł.

Prezentacja Domu Pomocy Społecznej "Jaski "